Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Cégadatok

Szolgáltató: FUSS Kft
Székhely: 1165 Budapest, Corvin u. 6.
Adószám: 24681580-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-177107
Mobil: 30/98 33 082
E-mail: hello@futocuccok.hu
Web: www.futocuccok.hu

2. A www. futocuccok.hu webáruház

Web-áruházunkban tetszés szerint böngészhet, megnézheti termékeinket és árainkat, valamint rendelhet is. Termékeinket kategóriákba soroltuk, illetve ezen belül ár, nem, gyártó, terméktípus szerinti alkategóriákat hoztunk létre. A termék kategóriákat megtalálja a menüben. Az alkategóriákat a kategóriákra mutatva tudja böngészni, illetve kategória választás után a bal oldali oszlopban tud további szűkítéseket végrehajtani. Minden termék árát bruttó árként, azaz áfá-val együtt tüntetjük fel.

3. Regisztráció

Web-áruházunkban csak úgy rendelhet, ha megadja az Ön, a kiszállítás, illetve a számlázasi adatait. Ez nem jelent automatikus regisztrációt. Regisztráció nélküli vásárlás esetén semmilyen hátrány nem éri Önt.

Regisztráció esetén ezeket az adtokat tárolva a rendszer egy saját, jelszóval ellátott fiókot hoz létre Önnek. A fiókban tároljuk az összes addigi rendelését, az Ön szállítási és számlázási címét, illetve a kedvenc termékeinek listáját.
A regisztráció megkönnyíti a vásárlást, mert ebben az esetben nem kell minden vásárlás esetén megadnia adatait, hanem azok automatikusan beolvasásra kerülnek. Fenntartjuk a jogot, hogy regisztráltjainknak külön kedvezményeket biztosítsunk. Ezekről e-mail-ben értesítjük Őket.

4. Vásárlás az áruházban

A megrendelések leadása a futocuccok.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A terméklistán szereplő termékek közül a „Kosárba teszem” gombra kattintva tudja a terméket megrendelni. Miután kosárba helyezte az Önnek tetsző terméket, folytathatja a vásárlást.
A kosár tartalma folyamatosan nyomon követhető a menüsorban található piktogramra kattintva. A kosár tartalmát üríteni is tudja a kosárra kattintva. A rendelés elküldése előtt még lehetősége van módosítani a szállítási és számlázási címet, valamint módosítani a kívánt termékek mennyiségét.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig – a megerősítés kézhezvételétől számított 8. napig – a vásárló írásbeli megerősítést nem kapott, elállási jogát a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a FUSS Kft címére (1165 Bp. Corvin u. 6.), és 10 munkanapon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését
A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

5. Adavédelem

A regisztrációhoz szükséges adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki. Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal.
Vonatkozó jogszabályok:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

6. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus levél formájában történik, a panasz@futocuccok.hu címre küldve.

7. A szerződésre irányadó jog

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a közöttük létrejött szerződésre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

8. A jogviták eldöntése

1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni.
2. A szerződő felek közötti vitás kérdések eldöntésére az eladó és a vevő kikötik az eladó székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.